Yetti

Druhé Hurátko - tedy po Matce Huře a rovněž leader
Yettík zemřel v říjnu 2017 po krátké těžké nemoci.