Yetti

Druhé Hurátko - tedy po Matce Huře a rovněž leader